Ventiler

En ventil er en innretning som blir brukt for å åpne, stenge, styre eller regulere en strøm av gasser eller væsker.  En ventil kan være manuelt styrt, aktuatorstyrt eller være forhåndsinnstilt. Ventiler må tilpasses til den oppgaven de skal gjøre og de forhold og påkjenninger de blir utsatt for. Derfor finnes det ekstremt mange ulike ventiler og jeg vil gjøre mitt beste i å ha en relativt oppdatert liste over de forskjellige lengre nede i artikkelen.

For å kunne velge en ventil som skal brukes i prosess må en kjenne til prosessen. Hvor stor flow som vil gå, atmosfæretrykk, trykk fra prosessen, temperaturer, hvor mye ventilen kan lekke i stengt stilling og hvor korroserende mediet er for å nevne noe. Man må også ta hensyn til om ventilen skal automatisk stenge, åpne eller bli værende i posisjon ved signalsvikt.

Det er også stor forskjell på om ventilen skal regulere eller kun trenger å åpne og lukke. Om du trenger en ventil som skal regulere så er det viktig å ta hensyn til ventilkarakteristikk.

Karakteristikk

Det finnes tre utbredte ventilkarakteristikker. Hurtigåpnende, likeprosentlig og lineær.

Det er fra bildene lett å tro at en ventil med lineær karakteristikk alltid vil være den beste reguleringsmessig. Dette stemmer nødvendigvis ikke. Om prosessen ikke er lineær av natur så vil ikke reguleringen bli det heller. For eksempel om en prosess er «hurtigåpnende» og man benytter en likeprosentlig ventil kan man oppnå en tilnærmet lineær regulering. Det skal også nevnes at selv om to ulike ventiler er hurtigåpnende så vil de ha noe ulike flow-kurver. Dette gjelder for alle karakteristikker og type ventiler.

Ulike ventiler

 • Shuntventil/blandeventil/treveisventil
 • Butterflyventil/spjeldventil
 • Fish-tailventil
 • Seteventil
 • Dobbelseteventil
 • Magnetventil
 • Sikkerhetsventil
 • Kuleventil
 • Kulesegmentventil
 • Sluseventil
 • Tilbakeslagsventil
 • Membranventil

Ulike aktuatorer

 • Sylinderaktuator
 • Pneumatisk aktuator
 • Elektromagnetisk aktuator