Hvordan fungerer: Kuleventilen

Kuleventil er en underartikkel av ventiler.

Kuleventilen er en av de mest populære ventilene til enkel åpning og stenging for gjennomstrømning.

Kuleventilen består hovedsakelig av tre deler:

 

 En kule med et hull gjennom

Et håndtak for å vri kulen

Et ventilhus som kulen står i

En kuleventil
Som sammensatt ser slik ut

Ved å vri kulen 90 grader skal man kunne øke gjennomstrømningen fra 0% til 100%.

Det er to vanlige måter å operere kuleventiler på. Det er manuelt og automatisk. Manuelt så vrir man på et håndtak. Automatisk så vil en aktuator vri kulen.

Begge måtene å operere ventilen på har fordeler og ulemper og må derfor tas hensyn til av bruket. Skal kuleventilen kun brukes ved service så burde den ha et håndtak. Om den må åpne og stenge etter parametre i en prosess er det nok mye mer hensiktsmessig med en aktuator.

Kuleventiler produseres i veldig mange forskjellige materialer avhengig av hva de skal brukes til. Messing, stål og syrefast stål er vanlig.