Hva er automatisering og industriell automasjon?

Du har sikkert hørt om automatisering og industriell automasjon og lurer på hva det er og hvordan det faktisk fungerer. I dette korte blogginnlegget får du lære hva industriell automatisering er på en enkel og forståelig måte.

Vi starter med et enkelt eksempel på automatisering

Du kommer inn i et rom og det er mørkt. Hva er det første du gjør når du kommer inn i et mørkt rom? Du slår på lyset. Altså du trykker på bryteren på veggen manuelt og slår på lyset.

Men så fjerner vi lysbryteren og installerer en sensor i stedet.

Denne sensoren har et åpent kontaktsett i seg, akkurat som en vanlig bryter. Denne sensoren fungerer slik at den alltid ser inn i rommet og når noen kommer inn vil kontakten stenge. Når kontaktsettet er stengt vil det lede strøm og lyset vil slå seg på.

Når personen forlater rommet igjen og rommet står tomt vil kontaktsettet åpne og lyset skrur seg automatisk av.

Med denne sensoren installert trenger vi ikke lenger trykke på noen lysbryter når vi går inn eller ut av et rom. Dette nye systemet gjør at prosessen med å skru av og på lyset skjer automatisk.

Så enkelt kan man differensiere en manuell og automatisk prosess. Det vi gjorde her var å automatisere en manuell prosess og dermed gjøre den automatisk.

Industriell automatisering

Hva hvis vi går over til industriell automatisering?

Wikipedia står det:

Automatisering, eller automasjon, er en faglig prosess med formål å gjøre et fenomen automatisk, slik at det i større eller mindre grad styrer seg selv. For å oppnå dette må det være mulig å påvirke fenomenets atferd, og definere hva som er ønskelig atferd eller tilstand.

Begrepet automatisering ble ikke brukt noe særlig før 1947, da General Motors etablerte en automatiseringsavdeling. Det var i løpet av denne tiden industrien raskt tok i bruk regulatorer som ble introdusert allerede på 1930-tallet.

Automatisering har blitt oppnådd på forskjellige måter. Disse inkluderer mekaniske, hydrauliske, pneumatiske, elektriske, elektroniske og ved hjelp av datamaskiner. Vanligvis i kombinasjon av flere. Kompliserte systemer som moderne fabrikker, fly og skip bruker vanligvis alle disse kombinert.

Industrielle ingeniører har sett for seg helautomatiske fabrikker siden midten av 1900-tallet. Men det virkelige kappløpet om å automatisere produksjon kan sies å ha begynt på 80-tallet da amerikanske bilprodusenter kom med visjonen om «light-out»-produksjon. Tanken var å slå konkurrentene ved å automatisere fabrikkene i en slik grad at hele produksjonsprosessen kunne overlates til roboter. Det har i stor grad forblitt en drøm.

Men drømmen om en slik type produksjon har blitt mer og mer virkelig.  Mange repetive og høypresisjonsoppgaver i store fabrikker er overtatt av industriroboter. Bare se videoen under av produksjonen av Tesla sin Model 3.

Dagens industriroboter har høy databehandlingskapasitet og økende grader av driftsfrihet. Likevel er de begrenset til å operere i svært strukturerte miljøer og trenger i stor grad kontroll fra mennesker. De er også for spesialiserte og rigide til bruk av små og mellomstore aktører. Derfor kan de i hovedsak betraktes som verktøy for lange produksjonsløp og store produsenter.

Målet med å automatisere

Grunnen til at vi automatiserer er for å frigjøre mennesker til å gjøre andre arbeidsoppgaver som er vanskeligere å automatisere. Blant annet er landbruk en sektor der behov for arbeidskraft har sunket ekstremt i i-land. Dette har ført til at flere mennesker har kunne jobbet med andre ting og velstanden har økt.

Mange er redde for automatisering og ser på det som en fiende. Det er naturlig å være redd for noe som potensielt kan gjøre en selv arbeidsledig. Men om vi ser på arbeidsoppgaver og jobber som har blitt automatisert så er det plutselig ikke så negativt lenger.

Selv om industriell automatisering ikke er uten negative sider (for eksempel en uberettiget påstand om at det vil føre til massearbeidsløshet) så ser fremtiden veldig lys ut. Fremtidens industrielle roboter vil være multifunksjonelle slik at samme maskin kan brukes til flere forskjellige oppgaver. De vil ha mange egenskaper assosiert med menneskelige arbeidere, for eksempel til å ta beslutninger og til å jobbe autonomt. De vil også ha selvdiagnostiske vedlikeholdsmuligheter.

Takket være industriell automatisering av produksjon vil fremtidens fabrikker være mer effektive i utnyttelsen av energi, råstoff og menneskelige ressurser. I motsetning til den vanlige oppfatning så har erfaringene så langt vist at automatisering ikke vil føre til massearbeidsløshet. Tvert imot, massebruk av roboter vil skape flere arbeidsplasser. Mennesker og roboter vil samarbeide for å skape et mer effektivt og produktivt arbeidsområde.

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments