Disse ingeniørene og sivilingeniørene tjener best i Norge

Å jobbe som ingeniør eller sivilingeniør kan være veldig lønnsomt og de ulike retningene innenfor ingeniørfeltet gir ulik lønn.

Statistisk Sentralbyrå har nylig kommet med sin statistikk for 2019 over flere hundre yrker sine inntektsnivåer. Vi har brukt den dataen til å lage en sammenligning av 18 ulike ingeniør- og sivilingeniørretninger sin lønn.

Under står gjennomsnittslønnen til de ulike ingeniørdisiplinene og litt om hva jobbene går ut på.


Sivilingeniører (industri og produksjon) tjener 59 180kr i måneden

Sivilingeniører som jobber innen industri og produksjon kan blant annet ha ansvar for produksjonsprosesser og produktutvikling.


Sivilingeniører (bygg og anlegg) tjener 64 350kr i måneden

Bygningsingeniører tjener 54 590kr i måneden

Bygningsingeniører utfører ingeniørarbeid i planlegging, prosjektering og tilsyn ved bygging og vedlikehold av bygningskonstruksjoner og anlegg.

 

Sivilingeniører (miljøteknikk) tjener 61 000kr i måneden

Vann- og miljøingeniører jobber med planlegging og utbygging av byer, veier, vann og avløp over hele verden.


Sivilingeniører (maskin- og marin-teknikk) tjener 69 330kr i måneden

Maskiningeniører tjener 54 600kr i måneden

Maskiningeniører kan planlegge og utvikle verktøy, motorer, maskiner og annet mekanisk utstyr.


Sivilingeniører (kjemi) tjener 64 470kr

Kjemiingeniører tjener 58 360kr i måneden

Kjemiingeniører utformer kjemisk planteutstyr og utformer prosesser for produksjon av kjemikalier og produkter.


 

Sivilingeniører (geofag, petroleumsteknologi, metallurgi mv.) tjener 81 570kr i måneden

Ingeniører innen petroleum, bergverk og metallurgi tjener 71 840kr i måneden

Petroleumsingeniører arbeider innenfor olje- og gassbransjen, gjerne med ansvar for områder som produksjon, boring eller reservoar.


Sivilingeniører (elkraftteknikk) tjener 71 750kr i måneden

Elkraftingeniører  tjener 58 890kr i måneden

Elkraftingeniører jobber med prosjektering, drift og vedlikehold av elektriske anlegg som er under offentlig kontroll og tilsyn.


Sivilingeniører (elektronikk) tjener 69 180kr i måneden

Elektronikkingeniører tjener 58 260kr i måneden

Elektronikkingeniører driver med forskning, design, utvikling eller test av elektroniske komponenter og systemer for kommersiell, industriell, militær eller vitenskapelig bruk ved bruk av kunnskap om elektronisk teori og materialegenskaper.


Sivilingeniører (telekommunikasjon) tjener 59 870kr i måneden

En elektronikk-og telekommunikasjonsingeniør utfører tekniske arbeidsoppgaver som produksjon, montering, konstruksjon, reparasjon, teknisk overvåkning og drift av elektronisk utstyr og telekommunikasjonssystemer.


Bioingeniører tjener 41 100kr i måneden

Bioingeniører bruker kunnskap om ingeniørvitenskap, biologi og biomekaniske prinsipper for utforming, utvikling og evaluering av biologiske helsesystemer og produkter.


Andre sivilingeniører (unntatt elektroteknologi)  tjener 69 250kr i måneden

Andre ingeniører tjener 56 490kr i måneden

Dette er gjennomsnittlønnen til alle ingeniører som ikke er kategorisert spesifikt fra SSB.

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments