Hvordan bruke et multimeter

Å bruke et multimeter er noe veldig mange har bruk for i løpet av livet. Noen har jobber som krever at de bruker det nærmest hver dag, mens andre trenger det kun en sjelden gang. Dette er ment som en grunnleggende guide som skal være lett å forstå for de fleste.

Guiden er delt opp som følgende:

 1. Terminologi
 2. Spenningsmålinger
 3. Motstands- og kontinuitetsmålinger
 4. Strømmålinger
 5. Forventede verdier for noen målinger
 6. Sikkerhetsmerkinger
 7. Praktiske eksempler

Guiden vil ikke ta for seg hvordan man selv skal gå frem for å utbedre feil på elektriske anlegg. Guiden vil gi en innføring- og forklaring i bruken av et multimeter og slik oppdage, bekrefte eller avkrefte problemer i et elektrisk anlegg. 

Fokuset vil være på å forklare spenningsmåling, motstandsmåling, strømmåling og kontinuitet.

Terminologi

Aller først så er det smart å ha et klart forhold til fagterminologien. Under står noen aktuelle ord og begrep.

v = volt (enheten for elektrisk spenning)

A = ampere (enheten for elektrisk strøm)

Ω = ohm (enheten for elektrisk motstand)

Hz = frekvens (enheten for hyppighet eller svingninger)

Kontinuitet = En ubrutt sammenheng. Brukes om motstand i en krets eller en sløyfe. Lav motstand betyr god kontinuitet.

RMS = effektivverdi (Root Mean Square. Dette er verdien vi leser av fra multimeteret når vi måler en varierende størrelse som vekselspenning eller vekselstrøm. I et 230V-nett med 50Hz vil spenningen gå opp til en maksimalverdi (amplitude) på omtrent 339V og ned til -339V og opp igjen til 339V. Dette skjer 50 ganger i sekundet. Effektivverdien av denne vekselspenningen er 230V fordi 230VDC (likestrøm) ville ha gitt samme effekt så lenge strømmen er lik.  Ved å lese av RMS får man den «faste verdien» (effektivverdien) til en varierende størrelse.

True-RMS = True Root Mean Square (dette står på multimeter som kan måle RMS på en korrekt måte. Disse er ofte dyrere siden det kreves forholdsvis komplisert regning. Utregningene kan gjøres både analogt og digitalt.

Hvordan måle spenning og hvordan fungerer det?

For å måle spenning må målepinnene settes inn i de rette inngangene i multimeteret. Den svarte går inn i et svart hull merket med COM (common) som er felles for alle målinger, mens rød går inn i den røde inngangen merket med symbolene: Hz-V- Ω. Det er veldig stor motstand over disse to inngangene slik at man ikke vil få en kortslutning. Motstanden her er høy fordi spenning ALLTID måles parallelt med lasten man vil måle og om motstanden er lav vil strømmen gå gjennom multimeteret og ikke lasten. Dette er i motsetning til strømmålinger der man måler i serie med lasten og derfor ønsker lavest mulig motstand over målepinnene.

En figur som viser hvordan man skal koble målepinnene til et multimeter når man ønsker å måle spenning eller motstand.

Hvordan koble målepinnene ved spenning- og motstandsmåling.

Når vi måler spenning så er det noen ting vi må ta hensyn til. Skal vi måle vekselspenning eller likespenning? Hvor mange volt forventer vi å lese av når vi måler? Det er sjeldent noen mening i å måle spenning uten å ha noen anelse på hvilken verdi vi forventer. Om vi måler 230V over to faser, men ikke vet hva som egentlig skal være der så er målingen meningsløs.

Skal du måle vekselspenning må du rotere skiven så pilen peker på V~. Skal du måle likespenning må du rotere skiven så pilen peker på V=. Symbolene kan variere litt fra multimeter til multimeter, men vil i stor grad se like ut. I stedet for symbolene kan det også stå VDC (likespenning) og VAC (vekselspenning). Om du også må bestemme måleområdet må du stille inn til en omtrentlig forventet spenning. Vanlig spenning over fasene i en tofaset stikkontakt er 230V. Her står det mer om forventede måleverdier.

Hvordan måle motstand og hvordan fungerer det?

Når man måler motstand har man målepinnene i samme innganger som ved spenningsmåling. Man må bare vri skiven til Ω. En motstandsmåling viser hvor mye motstand som er mellom målepinnene.

Om du tar målepinnene mot hverandre skal du få tilnærmet 0Ω. Om du tar målepinnene fra hverandre skal displayet vise OL (overload) eller tilnærmet uendelig ettersom luft leder strøm særdeles dårlig og motstanden blir derfor veldig høy.

Enkelte foretrekker å skru på lyd (piping) for å sjekke om man har kontakt. Da trykker man som regel bare på en knapp til en høyttaler vises i displayet. Da vil multimeteret pipe når pinnene er borti hverandre og være stille når de ikke er det. Jeg mener det er like greit å bare lese på displayet uten piping, men det kommer på smak og behag.

Om du tar målepinnene på hver side av en motstand på 100Ω vil du måle tilnærmet 100Ω. Veldig enkelt. Det som er viktig er å aldri måle motstand mens anlegget er spenningssatt. Multimeteret sender ut en liten, men kjent strøm, måler den resulterende spenningen og beregner slik motstanden i kretsen. Om du måler på et spenningssatt anlegg vil målingene i beste scenario bli feil og i verste tilfelle forårsake en kortslutning som kan skade både deg, anlegget og multimeteret.

Man kan også måle kontinuitet når multimeteret er på motstand, ettersom det er to sider av samme sak. En kontinuitetsmåling er bare en måling for å se at det ikke er brudd i en krets. Slik kan man også finne ut av eventuelle kortslutninger til jord (jordfeil). Om man har en lav motstand mellom jord og en fase er det tegn på kortslutning.

Hvordan måle strøm og hvordan fungerer det?

Ved strømmålinger må man koble om målepinnene slik som på figuren under.

En figur som viser hvordan man skal koble målepinnene til et multimeter når man ønsker å måle strøm.

Hvordan koble målepinnene ved spenning- og motstandsmåling.

Når man måler strøm skal man koble seg i serie med det man ønsker å måle. Det er som regel mye mer praktisk å ta strømmålinger med mer spesiallaget verktøy som tangamperemeter, men man kan gjøre det med et multimeter. Bare pass på at strømmen du har tenkt til å måle ikke er større enn det multimeteret er dimensjonert for. Som du ser på figuren over er det tegnet to røde innganger for strømmåling. Multimeteret du bruker skal være merket med sikringsstørrelser. Om den minste inngangen har en sikring på for eksempel 400mA så kan du ikke benytte denne på en strøm på 2A. 

Sikkerhetsmerkinger på multimeter

Alle elektriske måleapparat skal være merket med en målekategori. I praksis vil det si at et multimeter enten er merket med CAT I, CAT II, CAT III eller CAT IV.

Cat I betyr:

For målinger av spenninger fra beskyttede sekundære kretser. Slike spenningsmålinger inkluderer signaler, spesialutstyr, lavenergi-deler av utstyr, kretser drevet av lavspente kilder og elektronikk.

CAT II betyr:

Denne kategorien refererer til elektrisk distribusjon på lokalt nivå, slik som det som leveres av et vegguttak (230VAC). Eksempler på målingskategori II er målinger utført på husholdningsapparater, bærbare verktøy og lignende.

CAT III betyr:

Denne kategorien refererer til målinger på kablet utstyr i faste installasjoner, distribusjonstavler og effektbrytere. Andre eksempler er ledninger, kabler, samleskinner, koblingsbokser, brytere, stikkontakter i fast installasjon og stasjonære motorer med permanent forbindelse til en fast installasjon.

CAT IV betyr:

Denne kategorien refererer til installasjons- eller bruksnivåmålinger på overstrømsbeskyttelsesenheter og på rippelstyringsenheter.

Forventende verdier for noen målinger

 • I et system tilkoblet et 230V IT-nett så er forventet spenning over fasene 230V. Forventet spenning over fase og jord er omtrent 133V. 
 • I et system tilkoblet 400V TN-nett så er forventet spenning over fasene 400V. Forventet spenning over fase og jord er 230V. Forventet spenning over fase og N-leder er 230V. Forventet spenning over jord og N-leder er omtrent 0V.
 • Fra jordingens ytterpunkt til ytterpunkt skal det være minst mulig motstand. På grunn av motstand i selve lederen så vil motstanden øke over avstand, men det er rimelig å forvente rundt 1Ω.
 • Et vanlig 12V-bilbatteri er fullt ved 12,7V og tomt ved 11,4V. Når det lades (av en lader eller en dynamo) skal du kunne ca. 14V.

Situasjoner hvor man kan få bruk for å bruke multimeter

 • Om du har skrusikringer som du er usikker på har gått eller ikke kan du sette målepinnene på hver ende av sikringen og om du måler 0Ω er ikke sikringen sprengt. Om du får noe svært høyt eller OL er den sprengt.
 • Om en trefasemotor ikke går eller hikker og lager ulyder kan det være at kun to av tre faser er spenningssatt. Da kan man måle seg frem til hvilken som er defekt ved å måle spenning mellom hver av fasene. Om det er et 230V-nett og du får noe annet, for eksempel 133V mellom L1 og L2 og 133V mellom L1 og L3 så kan du konkludere med at L1 er problemet. 
 • Om du mistenker at dynamoen på bilen er ødelagt kan du starte bilen og måle at du får rundt 14V.

 

Da er det bare å la målingen begynne!

 

guest
1 Comment
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Vidar
Vidar
3 months ago

Hei. Har et multimeter (BST BS1704). Har brukt dette til å måle diverse volt, men tenkte å måle et bilbatteri for ampere. Det står 10A på multimeteret. Betyr det at jeg maks kan måle opp til 10 ampere? Bilbatteriet er 44 ampere, så det blir vel kanskje ikke helt optimalt?? :/